QGUAR Dock Scheduling

Qguar Dock Scheduling to niezwykle przyjazny i przejrzysty sposób zarządzania oknami czasowymi. Pozwala na uporządkowanie prac w dowolnych obiektach logistycznych, umożliwiając zdalną awizację dostaw i wysyłek. Qguar DS to idealne narzędzie do planowania wizyt oraz szczegółowej realizacji ich przebiegu. Rozproszony system rejestracji danych oraz niezwykle przyjazny interfejs użytkownika, wnoszą prawdziwy przełom do awizowania.

Qguar
Dock scheduling

Dzięki możliwości graficznej prezentacji dostępnych i zajętych doków magazynowych, w szybki i łatwy sposób można monitorować ich aktualne i planowane wykorzystanie. Jedno spojrzenie pozwala na weryfikację zaplanowanych operacji magazynowych i dostosowanie do nich ilości pracowników przeznaczonych do obsługi awizacji w poszczególnych przedziałach czasu i magazynach.

Okna czasowe

Planowanie ma sens

Przejrzystość

Poszczególne okna czasowe prezentowane są graficznie w formie diagramu. Okna mogą być przesuwane, kopiowane i usuwane bezpośrednio na diagramie, przy użyciu myszki. Diagram prezentuje również zajętość okien oraz status realizacji awizacji, które przypisano do okien.

Szybkość

Awizację wielu typowych wizyt można przyspieszyć, stosując szablony. Dzięki temu w najprostszym wariancie, do wprowadzenia awizacji wystarczy podanie dnia oraz godziny planowanej wizyty.

Wydajność

System umożliwia zarządzanie wieloma lokalizacjami, w których można zdefiniować wiele magazynów oraz doków. W jednym systemie możemy więc zarządzać nawet bardzo rozbudowaną strukturą przedsiębiorstwa.

Harmonogram dostaw

Nie pozwól nikomu czekać

Właściwe zaplanowanie realizacji poszczególnych awizacji, pozwala na uporządkowanie pracy magazynu i zlikwidowanie chaosu organizacyjnego. Definiując odpowiednie okna czasowe i przypisując im określoną ilość czasu na obsługę konkretnych operacji, unikamy uporczywych dla każdego magazynu kolejek pojazdów, oczekujących na wjazd.

Dockscheduling - szybka awizacja
Dockscheduling - Integracja pracy

Integracja pracy

Pracuj samodzielnie lub w grupie

Planowanie operacji może być wykonywane przez jedną  lub wiele osób, na przygotowanych do tego celu szczegółowych ekranach. W najbardziej rozbudowanym przypadku, zleceniodawca wprowadza operację do realizacji, kontrahent wybiera spedytora realizującego tę operację, spedytor określa dogodny dla niego termin (z udostępnionych przez magazyn), a przewoźnik podaje dane kierowcy i środka transportu. Istnieje również możliwość skonfigurowania rozwiązań pośrednich.

Awizacja dostaw

Planuj to, co możliwe

Okna czasowe można zdefiniować dla poszczególnych doków, korzystając z wcześniej przygotowanych szablonów, które obejmują przykładowy, tygodniowy okres pracy. Okno czasowe to przedział czasu, w którym odbywa się realizacja określonej operacji. Okna czasowe mogą występować bezpośrednio jedno po drugim lub pomiędzy poszczególnymi oknami może pojawić się przerwa, wynikająca np. z technicznej niedostępności danego doku. Dla każdego doku można również przypisać wybrane typy środków transportu (np. chłodnie), jakie ten dok obsługuje.

Dockscheduling -awizacje
Dockscheduling - Czas operacji

Planowanie dostaw

Czas ma znaczenie

Czas trwania danej operacji może być ściśle określony lub można go uzależnić od ilości towaru jaki należy obsłużyć w danej operacji lub od typu środka transportu, jaki w operacji bierze udział. Jeżeli czas trwania operacji przekracza długość pojedynczego okna czasowego, wówczas rezerwowane są kolejne, sąsiednie okna czasowe, aby łączny czas zajętych okien był większy niż wyliczony czas trwania operacji.

Awizowanie zaplanowanych operacji

Każdemu według potrzeb

Wcześniej przygotowane operacje mogą być planowane do realizacji poprzez poszczególnych uczestników procesu, a każdy z nich ma dostęp tylko do tych operacji, za które odpowiada. Dzięki temu w jednym systemie pracownicy biura obsługi klienta mogą widzieć wszystkie operacje, podczas gdy poszczególni kontrahenci mają dostęp tylko do własnych operacji. Planując operacje do konkretnej awizacji, zleceniodawca może zdecydować co i kiedy ma być dostarczane do magazynu lub z niego odbierane.

Dockscheduling - menu

Współpraca w sieciach dostaw

Komunikacja i odpowiedzialność​

Monitoring

Po zaplanowaniu awizacji użytkownik monitoruje na jakim etapie realizacji znajduje się dana awizacja. Możliwe jest uzyskanie informacji o czasie przybycia środka transportu do magazynu, jego wyjeździe oraz o rozpoczęciu i zakończeniu poszczególnych operacji. Dostępne są również informacje o szczegółach realizowanych operacji (np. ilość towaru).

Komunikacja

Wszystkie informacje związane z daną awizacją znajdują się w jednym systemie i dostępne są dla rożnych uczestników procesu. Nie ma więc konieczności kontaktu z kontrahentem poza samym systemem. Dzięki możliwości podpinania załączników i notatek do awizacji, możliwe jest także udostępnianie dodatkowych dokumentów związanych z daną wizytą.

Jakość

Poprzez zaangażowanie wszystkich uczestników w proces planowania i realizacji operacji, zwiększa się prawdopodobieństwo terminowości podstawienia środka transportu w wymaganej lokalizacji. Dzięki możliwości wyboru dogodnego dla kontrahenta terminu awizacji, może on go lepiej dostosować do innych swoich zobowiązań. Terminowość oznacza jakość dla wszystkich uczestników sieci dostaw.

Zarządzanie oknami czasowymi

Czas naprawdę się liczy

Dzięki możliwości graficznej prezentacji dostępnych i zajętych doków magazynowych, w szybki i łatwy sposób można monitorować ich aktualne i planowane wykorzystanie. Jedno spojrzenie pozwala na weryfikację zaplanowanych operacji magazynowych i dostosowanie do nich ilości pracowników przeznaczonych do obsługi awizacji w poszczególnych przedziałach czasu i magazynach.​

Dockscheduling - wykorzystanie okien czasowych
Dockscheduling - interfejsy

Interfejsy do innych systemów

Integracja przynosi korzyści...

Wszędzie gdzie konieczna jest większa automatyzacja prac, Qguar DS może zostać zintegrowany z systemami zewnętrznymi. Dzięki temu dane mogą krążyć między systemami szybko i  automatycznie. Standardowo Qguar DS przygotowany jest do współpracy z innymi systemami Qguar, takimi jak Qguar WMS, Qguar TMS czy Qguar YMS. Możliwe jest również zbudowanie specjalnego interfejsu do systemu klasy ERP oraz innych systemów pracujących u klienta. Integracja może opierać się na webserwice’ach, wymianie plików płaskich lub bezpośrednim połączeniu bazodanowym.

Zobacz wersję DEMO
Wersja uniwersalna demo, przygotowana dla przykładowego zastosowania systemu Qguar DS.

Każdy z użytkowników otrzymuje dostęp do wspólnej wersji systemu

Cennik

TESTUJ ZA DARMO A POTEM WYBIERZ DOWOLNĄ KOMBINACJĘ PACZEK
25 awizacji
paczka 25 awizacji na dobę
PLN 345,- miesięcznie
  • Nieograniczona ilość użytkowników
  • Nieograniczona ilość lokalizacji
  • Nieograniczona ilość doków
50 awizacji
paczka 50 awizacji na dobę
PLN 495,- miesięcznie
  • Nieograniczona ilość użytkowników
  • Nieograniczona ilość lokalizacji
  • Nieograniczona ilość doków
Popularny
100 awizacji
paczka 100 awizacji na dobę
PLN 745,- miesięcznie
  • Nieograniczona ilość użytkowników
  • Nieograniczona ilość lokalizacji
  • Nieograniczona ilość doków
DODATKOWE OPŁATY
PAKIET STARTOWY
Zdalna pomoc w szybkim rozpoczęciu korzystania z systemu: Pakiet 10 osobogodzin do wykorzystania w trakcie jednego tygodnia roboczego.
2.500,- PLN
WŁASNA NAZWA DLA APLIKACJI W DOMENIE
Korzystanie z serwisu pod własną nazwą w domenie dockscheduling.pl.
350,- PLN
WŁASNA DOMENA DLA APLIKACJI
Korzystanie z serwisu we własnej, zakupionej przez klienta domenie.
1.000,- PLN
WSPARCIE SZKOLENIOWE – WEBINARIUM
Zdalna pomoc (webinarium) w pracy z systemem dockscheduling. - 6 godzin do wykorzystania w trakcie jednego tygodnia kalendarzowego.
1.600,- PLN
WSPARCIE SZKOLENIOWE W SIEDZIBIE KLIENTA
Jednodniowa (8 godzin) pomoc w pracy z systemem dockscheduling w siedzibie klienta, w ustalonym terminie.
2.500,- PLN
INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI
Analiza, projekt oraz wykonanie interfejsów do systemów zewnętrznych.
wycena indywidualna
KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Inne, nie wymienione w na tej stronie usługi związane z systemem dockscheduling.
wycena indywidualna

Zapytaj o szczegóły

Od 1997 roku Quantum QGUAR współpracuje z wiodącymi firmami na rynku